Khóa học cá nhân

Khóa học cá nhân
Sáng 9:00~Chiều 18:00

Tiền nhập học     ⇒

20,000円

Học phí     ⇒ 1 tiết học(45分)


4,000円

2 tiết học(90分)

7,000円

+thêm 15 phút

1,000円

Tiền sách giáo khoa     ⇒

Phí thực tế

Khác     ⇒

Trường hợp này học sinh tự chịu chi phí đi lại

Giờ học tiếng Nhật dễ hiểu  ⇒

1 lần(90 phút)
7000円
 *chưa tính thuế10%

Khóa học cá nhân, giành cho người muốn đậu kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT, những người đang sống tại Nhật theo visa gia đình, muốn nói chuyện với người bảo lãnh, hay giáo viên của con, những người kết hôn với người Nhật, không thể giao tiếp thuận lợi , có thể điều chỉnh nội dung mục tiêu học, và tốc độ của từng người. Đối với những người không biết năng lực tiếng Nhật hiện tại của mình như thế nào, có thể liên hệ đăng ký kiểm tra năng lực tiếng Nhật miễn phí.

CONTACT NO. 06-4399-7333

Người Nhật kết hôn với người nước ngoài, nhưng không thể giao tiếp thuận lợi, hay phải làm việc tiếp khách là đối tượng người nước ngoài, chúng tôi xin giới thiệu khóa học tiếng nhật đơn giản. hầu hết người nước ngoài sẽ học tiếng Nhật cơ bản khi đến Nhật. Nếu nắm được phương pháp cách nói tiếng Nhật, thì có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật những giao tiếp đơn giản. Người Nhật có thể giao tiếp nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn với cách nói chuyện tiếng Nhật đơn giản.