1. HOME
  2. Blog
  3. Xin chúc mừng

Xin chúc mừng

Hôm nay trường đã nhận được liên lạc của học sinh Việt Nam nhập học kỳ tháng 10 năm 2019 ( khóa 1 năm 6 tháng), tốt nghiệp tháng 3 năm 2021, về thông báo đã đỗ kỳ thi Năng lực tiếng Nhật N2. Học sinh Philippin cùng học cũng thông báo đến đã đậu N2. Các em đã rất cố gắng. Cám ơn tất cả Thầy Cô đã hướng dẫn các em. Đây là một thông báo rất vui giành cho Nhật ngữ Abeno

  • Comment ( 0 )

  • Trackbacks are closed.

  1. No comments yet.

Related posts